Nevěra a její právní následky

Říjnovou „trilogii“ článků z oblasti rodinného práva bych ráda zakončila trochu netradičně, a to tématem nevěry a jejích právních, potažmo finančních následků.

Mám pocit, že mezi lidmi převládá mínění o tom, že kdo rozvrátí manželství nevěrou, bude mít podstatně nižší nároky při vypořádání společného jmění, přitom tak tomu podle našeho platného práva vůbec není.

Soud v případě sporného rozvodu sice zjišťuje příčinu rozvratu manželství, nicméně už nezjišťuje, kdo rozvrat zavinil. Nevěra pak logicky nemá na vypořádání společného jmění vliv, a tedy pokud jeden z manželů svým jednáním, ať už nevěrou nebo jinak, způsobí rozvrat a rozpad manželství, jeho podílu na společném jmění manželů se to nedotkne.

Nevěra může mít ale dopad na případné výživné manžela. Manželé mají vůči sobě navzájem zákonnou vyživovací povinnost, kdy jejich životní úroveň by měla být srovnatelná. To pak může platit i v době po rozvodu manželství, nejdéle však po dobu tří let od rozvodu. Pokud manželé neuzavřou dohodu o výživném, může soud jednomu z manželů, který rozvrat manželství nezapříčinil a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, stanovit výživné, a to v takové výši, aby měli oba manželé srovnatelnou úroveň. A pokud by druhému manželi sice nebyla rozvodem způsobena závažná újma, nicméně není schopen se sám živit (a tato neschopnost pramení z manželství – např. když jsou ženy déle v domácnosti), náleží mu alespoň výživné v přiměřeném rozsahu. Nicméně ani na jeden typ uvedeného výživného rozvedeného manžela nebude mít nárok ten manžel, který byl druhému nevěrný, což vyplývá jak z právní úpravy, tak i z ustálené rozhodovací praxe našich soudů.

A co třeba nevěra a náhrada nemajetkové újmy?

Z naší rozhodovací praxe již známe případ, kdy manželka manželovi svěřila svou domněnku, že jeho dvě děti nejsou jeho, což následně potvrdily i testy DNA. Ačkoliv v době tohoto sdělení spolu manželé již nežili, manžel děti pravidelně navštěvoval a platil jim výživné a po tomto zjištění se psychicky zhroutil a požadoval po manželce u Obvodního soudu pro Prahu 5 náhradu nemajetkové újmy za psychické útrapy, které mu nevěrou způsobila. Obvodní soud pro Prahu 5 však žalobu zamítl s tím, že ojediněle by takovouto újmu sice bylo možno finančně nahradit, ale pouze v případech, kdy by chtěl manžel nevěrou druhému manželi prokazatelně uškodit, což v daném případě prokázáno nebylo.

Odlišně by však byla nepochybně posouzena situace, pokud by k rozvratu manželství došlo např. v důsledku domácího násilí, tedy v důsledku trestné činnosti, která by byla prokázána, zde by již náhrada majetkové či nemajetkové újmy pochopitelně připadala v úvahu.

Pokud tedy zrovna řešíte nějaké manželské/partnerské eskapády a potřebujete se poradit, víte, na koho se obrátit.

JUDr. Suzan Vonešová, advokátka