Vrácení poplatku za předčasné splacení úvěru

Věděli jste, že banky běžně inkasují poplatky za předčasné splacení hypotéky nebo jiného spotřebitelského úvěru ve výši převyšující klidně 10 až 20 % z poskytnuté peněžní částky?

Plánujete Váš úvěr předčasně splatit i když Vám zrovna nekončí fixace? Nebo jste už dokonce bance v minulosti za předčasné splacení úvěru vysoký poplatek již zaplatili? Přečtením tohoto článku třeba zjistíte, že byste mohli již zaplacený poplatek za předčasné splacení úvěru získat od banky zpět, a to dokonce jinou cestou než soudní.

Pokud máte např. hypotéku a smlouvu jste uzavřeli až po 1. prosinci 2016, s poplatkem za předčasné splacení to nebude již tak dramatické, protože 1. prosince 2016 nabyl účinnosti nový zákon o spotřebitelském úvěru (zákon č. 257/2016 Sb.), který tyto poplatky již zastropoval a stanovil, že banka může v souvislosti s předčasným splacením inkasovat pouze účelně vynaložené náklady. Některé banky tyto náklady cení na stokoruny, jiné na desetitisíce, nicméně v březnu 2019 vydala Česká národní banka své stanovisko, ve kterém vyložila, jaké náklady se reálně za účelně vynaložené mohou považovat. Jsou to zejména náklady na zaměstnance, který vyřizuje žádost o předčasném splacení, poplatky za katastr nemovitostí, poštovné, náklady spojené s tiskem a kopírováním dokumentů, spotřebované kancelářské potřeby, poplatky za telefon a nutné notářské úkony. V případě předčasného splacení po Vás ale banka nemůže v současné době vyžadovat náhradu ušlého úroku atp.

V příštím roce pak budou tyto náklady moci o něco vzrůst, a to právě o případný rozdíl mezi původně sjednanou sazbou a aktuální průměrnou úrokovou sazbou na trhu. Maximální výše poplatku ale nebude moci převýšit jedno procento ze splácené jistiny.

Pokud jste tedy uzavřeli smlouvu o úvěru zejm. mezi roky 2017 až 2019, kdy banky ještě mnohdy za následné předčasné splacení účtovaly vyšší částky, než k jakým byly oprávněny, stálo by za uvážení si zpětně poplatek za předčasné splacení znovu propočíst a zkontrolovat, zda Vám ho banka účtovala v takové výši vlastně po právu.

Kdy ale určitě stojí za to si zpětně zaplacený poplatek za předčasné splacení úvěru zkontrolovat, jsou případy úvěrů sjednaných před 1. prosincem 2016, kdy byl účinný ještě starý zákon o spotřebitelském úvěru (zákon č. 145/2010 Sb.). Pokud jste si úvěr sjednali ještě za účinnosti tohoto zákona, a zároveň od předčasného zaplacení úvěru, tedy i od zaplacení poplatku za předčasné splacení, ještě neuplynuly tři roky (tedy Váš nárok ještě není promlčen), je pravděpodobné, že Vám mohla být výše poplatku účtována v rozporu s právem a možná se budete moci domoci vrácení alespoň části zaplaceného poplatku. Spousta klientů se již vrácení poplatku od své banky úspěšně domohla. Některým bankovním klientům se vrácení podařilo sjednat pouze na základě jednání s bankou, tedy dobrovolně ze strany banky a bez nutnosti vedení jakýchkoliv řízení, jiní bankovní klienti se obrátili na Finančního arbitra, a ten uzavřel, že pokud je sjednaný poplatek vyšší, než polovina souhrnné výše budoucích smluvních úroků od okamžiku předčasného splacení do konce fixace úrokové sazby, je ujednání o poplatku absolutně neplatné pro zjevný rozpor s dobrými mravy ve smyslu § 588 občanského zákoníku. Jakákoli částka zaplacená z titulu takového ujednání je na straně úvěrové instituce bezdůvodným obohacením a úvěrová instituce je povinna ji spotřebiteli vrátit, viz nález FA/SR/SU/1976/2018-39 z 19. 1. 2021, a nález FA/SR/SU/760/2019-18 z 20. 11. 2020; oba zveřejněné ve Sbírce rozhodnutí finančního arbitra.

Pokud byste tak měli o výši zaplaceného poplatku za předčasné splacení úvěru jakékoliv pochybnosti, můžete se na mě obrátit a zkonzultujeme, zda je ve Vašem případě reálná šance na vrácení tohoto poplatku, resp. alespoň na jeho část, zpět.

JUDr. Suzan Vonešová, advokátka