Jednostranné snížení mzdy

Nedávno za mnou přišla jedna známá s tím, že jí zaměstnavatel bezdůvodně a bez předchozího varování snížil od příštího měsíce mzdu bez jejího souhlasu. Požádala mě o radu, jak se tedy může bránit, že měnit pracovní smlouvu je přece možno jen dohodou obou stran. Tak jsem jí na to odpověděla, že má samozřejmě pravdu, každou smlouvu, nejen tu pracovní, je možno měnit pouze se souhlasem obou/všech stran, ale ptám se jí ještě, zda nemá mzdu upravenou nikoliv v pracovní smlouvě, ale v samostatném platebním výměru. Pak si vzpomněla, že vlastně ano a dost se divila, co může takové ujednání mzdy mimo pracovní smlouvu, tedy tzv. platebním výměrem mzdy, znamenat. 

Někomu může při podpisu pracovní smlouvy připadat jen jako formalita, jestli podepíše pracovní smlouvu, ve které jsou uvedeny všechny práva a povinnosti včetně mzdy, v jednom dokumentu, a nebo zda podepíše pracovní smlouvu bez ujednání o mzdě a k tomu obdrží ještě zvlášť dokument od zaměstnavatele – platební výměr, ve kterém je výše mzdy uvedena. Rozdíl je totiž ve výsledku fatální. 

Pokud nemáte výši mzdy uvedenou přímo v textu pracovní smlouvy, ale máte ji určenou právě platebním výměrem, zaměstnavatel vám opravdu může mzdu libovolně zvýšit (to by asi nevadilo) nebo snížit (bohužel), protože platební výměr mzdy je narozdíl od smlouvy jednostranným právním jednáním (podepisuje jej pouze zaměstnavatel). Při snížení mzdy musí zaměstnavatel dodržet pouze limity minimální a zaručené mzdy, a také musí změnu oznámit písemně nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Platový výměr mzdy je tedy výhodným nástrojem pro zaměstnavatele, zaměstnanci by však vůči němu měli být na pozoru. Mzdový výměr zkrátka není smlouva.

Pokud by Vás nejen v oblasti pracovního práva zajímalo ještě něco dalšího, obraťte se na mě. 

JUDr. Suzan Vonešová, advokátka