O KANCELÁŘI

Suzan je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2017 získala magisterský titul v oboru Právo, a v roce 2020 zde získala v rigorózním řízení z oboru zdravotnického práva i titul doktorský. Suzan má zkušenosti z několika pražských advokátních kanceláří, především pak z renomované a několikrát oceněné poradenské skupiny SAMAK, která se věnuje zejm. komplexnímu poradenství v korporátním prostředí.

Suzan Vonešová v rámci své generální praxe poskytuje komplexní právní poradenství v různých oblastech práva